Teamphoto

Recent photos of the NOM group: (The first row from left to right) Li Kuangyi, Yin Han, Gu Honggang, Wang Meng, Chen Xiuguo, Liu Shiyuan, Jiang Hao, Zhang Chuanwei, Shi Yating, Hong Lin, Li Huimin;

(The second row from left to right) Wu Bo, Liu Jiamin, Ma Zhao, Zhong Zhicheng, Zhu Simin, Zhao Xuenan, Wu Tianci, Shao Mingtian, Tian Jiaojiao, Gong Wenqi, Sun Jingyang, Xia Xiaorong;

(The third row from left to right) Sheng Sheng, Ke Xianhua, Song Baokun, Liao Jinbao, Wang Cai, Chen Wei, Wang Yao, Guo Henglin, Liu Xianyi, Wang Peng;

(The last row from left to right) Zhou Zhikang, Zhang Song, Chen Chao, Liu Ninglin, Zhou Junhong, Gong Peng, Zhang Lin, Fang Mingsheng, Guo Zhengfeng, Zhuang Jinfeng, Luo Chengfeng, Wang Yifan.


 


Current Members Name Title Email
Shiyuan LIU Professor shyliu@hust.edu.cn
Hao JIANG Professor hjiang@hust.edu.cn
Chuanwei ZHANG Associate Professor chuanweizhang@hust.edu.cn
Xiuguo CHEN Associate Professor xiuguochen@hust.edu.cn
Honggang GU Postdoc hongganggu@hust.edu.cn
Yating SHI Postdoc yatingshi@hust.edu.cn
Meng WANG Postdoc mengwang89@hust.edu.cn
Han YIN Secretary hanyin@hust.edu.cn
Bo Wu Engineer bowu2018@hust.edu.cn
Yinyin TAN Ph.D Candidate,2012- yinyintan@hust.edu.cn
Xianhua KE Ph.D Candidate,2012- xianhuake@hust.edu.cn
Zhicheng ZHONG Ph.D Candidate,2014- zhichengzhong@hust.edu.cn
Baokun SONG Ph.D Candidate,2015- bksong@hust.edu.cn
Chao CHEN Ph.D Candidate,2015- chaochen@hust.edu.cn
Jiamin LIU Ph.D Candidate,2014- jiaminliu@hust.edu.cn
Lin ZHANG Ph.D Candidate,2017- linzhang@hust.edu.cn
Mingsheng FANG Ph.D Candidate,2017- msfang@hust.edu.cn
Song ZHANG Ph.D Candidate,2016- songzhang@hust.edu.cn
Xuenan ZHAO Ph.D Candidate,2016- xuenanzhao@hust.edu.cn
Cai WANG Ph.D Candidate,2016- caiwang16@hust.edu.cn
Zhengfeng GUO Ph.D Candidate,2018- zhengfengguo@hust.edu.cn
Ninglin LIU Graduate student,2016- ninglinliu@hust.edu.cn
Zhao MA Graduate student,2016- zhaoma@hust.edu.cn
Simin ZHU Graduate student,2016- siminzhu@hust.edu.cn
Zhikang ZHOU Graduate student,2017- zhikangzhou@hust.edu.cn
Junhong ZHOU Graduate student,2017- junhongzhou@hust.edu.cn
Sheng SHENG Graduate student,2017- shengsheng@hust.edu.cn
Mingtian SHAO Graduate student,2017- mingtianshao@hust.edu.cn
Peng WEI Graduate student,2017- pengwei17@hust.edu.cn
Kuangyi LI Graduate student,2017- kuangyili@hust.edu.cn
Tianci WU Graduate student,2017- tianciwu@hust.edu.cn
​Wei CHEN Graduate student,2017- weichen17@hust.edu.cn
Jinbao LIAO Graduate student,2017- jinbaoliao@hust.edu.cn
Lin HONG Graduate student,2017- linhong17@hust.edu.cn
YiFan WANG Graduate student,2018- yifanwang18@hust.edu.cn
Jinfeng ZHUANG Graduate student,2018- zhuangjinfeng@hust.edu.cn
Wenqi GONG Graduate student,2018- wenqigong@hust.edu.cn
Chengfeng LUO Graduate student,2018- chengfengluo@hust.edu.cn
Peng WANG Graduate student,2018- pengwang12@hust.edu.cn
Xianyi LIU Graduate student,2018- xianyiliu@hust.edu.cn
Xiaorong XIA Graduate student,2018- xiaorongxia@hust.edu.cn
Jiaojiao TIAN Graduate student,2018- jiaojiaotian@hust.edu.cn
Jingyang SUN Graduate student,2018- jingyangsun@hust.edu.cn
Huimin LI Graduate student,2018- huiminli@hust.edu.cn
Henglin GUO Graduate student,2018- henglinguo@hust.edu.cn
Yao WANG Graduate student,2018- yaowang18@hust.edu.cn
Shuo Liu Graduate student,2019-
Previous Members Name Duration Email Current Organization
Yongjun XIE Ph.D, 2002-2006 xyj919@163.com Institute of Electric Automation, Jinan University, Zhuhai
Haishan WANG Ph.D, 2004-2008 tomcatttt@163.com Department of Mechanical Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai
Chuanwei ZHANG Ph.D, 2006-2009 chuanweizhang@hust.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan
Wei LIU Ph.D, 2008-2011 weiliu.hust@gmail.com Huazhong Institute of Optoelectronic Technology, Wuhan
Peng ZHANG Ph.D, 2008-2013 hustzhp@qq.com Leador Spatial Information Technology Corporation,Wuhan
Xiuguo CHEN Ph.D, 2009-2013 xiuguocheng@hust.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan
Zhengqiong Dong Ph.D, 2010-2015 dongzhengqiong@126.com Hubei university of techonology, Wuhan
Xinjiang zhou Ph.D, 2010-2015 zxj19880414@163.com Mentor Graphics,Shanghai
Jinlong Zhu Ph.D, 2010-2015 jinlongzhu.bryant@gmail.com university of illinois at urbana-champaign, urbana, illinois, united states
Wen Lv Ph.D, 2011-2016 wenlv@hust.edu.cn ASML US, California US
Shuang Xu Ph.D, 2011-2016 xushuang.828@163.com Wuhan University of Science and Technology
Honggang Gu Ph.D, 2011-2016 hongganggu@hust.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan
Weiqi Li Ph.D, 2011-2016 weiqili@hust.edu.cn Wuhan Eoptics Technology Co,. Ltd
Weichao Du Ph.D, 2011-2016 weichaodu@hust.edu.cn Huazhong Institute of Optoelectronic Technology, Wuhan
Yating Shi Ph.D, 2012-2018 yatingshi@hust.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan
Ze Tao Ph.D, 2014-2018 zetao@aactechnologies.com AAC Techonologies, Wuhan
Hao JIANG ME, 2001-2004 hjiang@hust.edu.cn Department of Mechanical Engineering, Huazhong University of Science and Techonology, Wuhan
Xiaojian WU ME, 2003-2006 13671717032@139.com MediaTek.Inc, Shanghai
Zuohai YIN ME, 2004-2007 yinzuohai@163.com Spreadtrum Communications Inc., shanghai
Wei CAI ME, 2004-2007 shephacv@163.com Siemens Shanghai Medical Equipment Co. Ltd. , Shanghai
Wei XIE ME, 2005-2007 vic.xie@intelunion.com.cn IntelUnion (Suzhou) Automation Ltd.
Xinyi QIN ME, 2005-2007 xinyisinger@163.com Ericsson, Nanjing
Dawei WANG ME, 2005-2007 littlefoxes@sina.com The 54th Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation (CETC), Shijiazhuang
Kuijing FENG ME, 2005-2007 fkj_2001@163.com ZTE Microelectronics Technology Co. Ltd. , Shenzhen
Huayong GU ME, 2006-2008 ghyzhw@126.com Peiport Scientific Ltd
Hongwei SHEN ME, 2006-2008 hwshen@foxmail.com State Nuclear Power Engineering Corporation, Shanghai
Zhiyou FANG ME, 2007-2009 fzy@sf-inventment.net Shanghai Sunflame Investment Co. Ltd.
Xue CHENG ME, 2007-2009 xchengvictor@gmail.com Philips and Neusoft Medical Systems Co. Ltd., Shenyang
Tingting ZHOU ME, 2008-2010 ztting311@gmail.com Ping An Securities, Shenzhen
Lijuan WANG ME, 2008-2010 wanglj@wtd.com.cn HiSilicon Technologies Co. Ltd, Wuhan
Hao LV ME, 2008-2010 hlv6@gatech.edu School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Xiaofei Wu ME, 2009-2011 xfwu0714@gmail.com Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen
Yuan Ma ME, 2009-2011 ma8804@163.com Caterpillar Tianjin. Ltd., Tianjin
Jin Chen ME, 2012-2015 jin.chen@eoptics.com.cn WUHAN EOPTICS TECHNOLOGY CO., LTD, Wuhan
Shubing Li ME, 2012-2015 lisubin328719@126.com Mindray Bio-medical Electronics CO., LTD, Shenzhen
Zhiteng Li ME, 2013-2015 haoyue1007@163.com Danfoss (Shanghai) Automatic Control Co. Ltd., Shanghai
Jiabao Lei ME, 2013-2015 jiabao.lei@eoptics.com.cn WUHAN EOPTICS TECHNOLOGY CO., LTD, Wuhan
Bing Mo ME, 2013-2016 bingmo@hust.edu.cn China Electronic Product Reliability and Environment Testing Research Institute, Guangzhou
Kui Yuan ME, 2014-2016 kuiyuan@hust.edu.cn Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd, Suzhou
Chen JUN ME, 2014-2017 jun.chen@eoptics.com.cn Wuhan Eoptics Technology Co,. Ltd
Wei CHEN ME, 2014-2017 WeiCSir@outlook.com Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, ShenZhen
Maogang NIU ME, 2015-2018 mavericks@sina.com The 54th Research Institute, China Electronics Technology Group Corporation (CETC), Shijiazhuang
Kui Jiang ME, 2015-2018 kuijiang@hust.edu.cn The Meyer Photoelectric Technology Co., Ltd,Hefei.
Guangpeng ZHANG ME, 2016-2018 gpzhang@hust.edu.cn Shenzhen Mindray Bio-Medical electronics co., LTD. , Shenzhen
LeiZhang ME, 2016-2018 leizhang16@hust.edu.cn Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd
Heng DAI ME, 2016-2018 hengdai@hust.edu.cn Huawei Technologies Co. Ltd., Wuhan
刘世元照片

Shiyuan LIU
Professor

 

Professor Shiyuan Liu received his PhD in Mechanical Engineering from Huazhong University of Science and Technology (HUST) in 1998, and worked as a Visiting Scholar at University of Manchester, UK, from 2000 to 2001, doing research on the condition monitoring and fault diagnosis for complex systems. Then he served as a Director of Control Engineering Department

BackToTop
刘世元照片

Hao JIANG
Professor

 

Hao Jiang, born in 1979, received a bachelor's degree in mechanical engineering and automation and financial management from Huazhong University of Science and Technology in 2000. He obtained a master's degree in mechanical and electrical engineering from Huazhong University of Science and Technology in 2004. In 2011, he received a Ph.D. in mechanical engineering from the Florida Institute of Technology. From 2004 to 2008, he worked as a software system engineer and senior software engineer at Shanghai Microelectronics Equipment Co., Ltd. and the American Ringing Air Conditioning System Asia R&D Center. He was engaged in the development of high-precision motion control system software and the design of large commercial central air conditioning control systems. From 2011 to 2014, he worked as a postdoctoral researcher and part-time lecturer at the University of Texas at Arlington.

BackToTop
刘世元照片

Chuanwei ZHANG
Associate Professor

 

Chuanwei Zhang received his B.E. and ME in Mechanical Engineering from Wuhan University in 2004 and 2006 respectively, and then received his PhD in Mechanical Engineering from Huazhong University of Science and Technology in 2009. After two years of postdoctoral research in the NOM group, he is currently working as a assistant professor on optical techniques for critical dimension, overlay, and 3D profile metrology in nanomanufacturing.

BackToTop
刘世元照片

Xiuguo CHEN
Associate Professor

 

Xiuguo Chen received his B.E. in Mechanical Design Manufacturing and Automation from Shandong University of Technology in 2007, and M.E. in Mechanical and Electronic Engineering from Huazhong University of Science and Technology in 2009. He received his PhD in Mechanical Engineering from Huazhong University of Science and Technology in 2013. After two years of postdoctoral research in the NOM group, he is currently working as an associate professor on optical techniques and instrumentation for nanoscale and nondestructive metrology. During December, 2016 to August, 2018, he worked as a JSPS Research Fellow at Tohoku University (Sendai, Japan).

BackToTop
刘世元照片

Honggang GU
Postdoc

 

Honggang Gu, born in 1986, graduated from Huazhong University of Science and Technology in June 2011 with a bachelor's degree in engineering. In June 2016, he obtained a doctorate in mechanical engineering from Huazhong University of Science and Technology. At present, he is engaged in post-doctoral research in the nano-optical measurement research group. His main research direction is ellipsometry theory method and ellipsometry application development.

BackToTop
刘世元照片

Yating SHI
Postdoc

 

Yating Shi, born in 1990, graduated from the Physics Department of Huazhong University of Science and Technology in June 2011 with a Bachelor of Science degree. In September of the same year, she was recommended to study for a Master's degree in Materials Physics and Chemistry from Huazhong University of Science and Technology in September 2012. September 2012 He transferred to the School of Mechanical Engineering of Huazhong University of Science and Technology to pursue a Ph.D. in Mechanical and Electronic Engineering. He is mainly engaged in the research of nanostructure electromagnetic field modeling algorithms.

BackToTop
刘世元照片

Meng WANG
Postdoc

 

Meng Wang received his B.S. in Applied Physics from Shandong University in 2010, and then received his PhD in Physics from Stuttgart University in 2018. Now he is a PostDoc in Nanoscale and Optical Metrology Group with research interest in applications of Mueller Matrix ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Han YIN
Secretary

 

Yin Han,born in 1993,graduated from Guangxi Normal University with a bachelor's degree in law in 2015.She is currently the secretary of the Nano Optical Measurement Research Group and is responsible for the day-to-day affairs of the research group.

BackToTop
刘世元照片

Bo Wu
Engineer

 

Bo Wu, born in 1989, graduated from China University of Petroleum (East China) in 2013, majoring in mechanical design, manufacturing and automation. Received a bachelor's degree in engineering, 5 years of mechanical structure design experience, in June 2018 into the Huazhong University of Science and Technology School of Mechanical Science and Engineering Nano-Optical Research Center, as a scientific research assistant, engaged in structural design and laboratory day-to-day management.

BackToTop
刘世元照片

Yinyin TAN
Ph.D Candidate,2012-

 

Yinyin Tan,born in 1989,graduated from Hefei University of Technology in 2012 with a bachelor's degree in mechanical design. In September 2012,she joined the Nano-optics Research Group to pursue his master's degree. In 2013, she became a Ph.D., and her research direction is the research and instrument development of nanostructure measurement methods based on Mueller matrix ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Xianhua KE
Ph.D Candidate,2012-

 

Xianhua Ke received his B.E. in Mechanical Design Manufacturing and Automation from Wuhan University in 2009,and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2013. He focuses on mask design for multiply exposure patterning of Optical Microlithography.

BackToTop
刘世元照片

Zhicheng ZHONG
Ph.D Candidate,2014-

 

Zhicheng Zhong , born in 1990, graduated from the School of Mechanical Engineering of Dalian University of Technology in 2014 with a bachelor's degree in mechanical design and automation (intensive English). In 2014, he was exempted from a master's degree in mechanical and electrical engineering from Huazhong University of Science and Technology and joined the Nano Optical Measurement Research Group. In 2015, he changed to a Ph.D., and his research direction was ultra-fast ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Baokun SONG
Ph.D Candidate,2015-

 

Baokun Song, born in 1992, graduated from Northeastern University in June 2015 with a bachelor's degree in mechanical engineering and automation. Joined the Nano Optical Measurement Research Group in September 2015. The research direction is the design and analysis of ultra-fast ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Chao CHEN
Ph.D Candidate,2015-

 

Chao Chen, born in 1992. In 2015, he graduated from Huazhong University of Science and Technology with a bachelor's degree in mechanical design, manufacturing and automation. He graduated with a master's degree in nano-optical measurement research group in September 2015 and became a doctor in 2016. His research direction is tomography Muller. Matrix scatterometer.

BackToTop
刘世元照片

Jiamin LIU
Ph.D Candidate,2014-

 

Jiamin Liu, born in 1994, graduated from the Mechanical and Electrical Engineering College of Wuhan University of Technology in 2014 with a bachelor's degree in mechanical engineering and automation. In 2014, he took a master's degree in mechanical engineering from Huazhong University of Science and Technology and joined the nano-optical measurement group. He obtained a master's degree in engineering and continued his doctoral degree in mechanical engineering in the same year. His main research direction is ultra-fast ellipsometer.

BackToTop
刘世元照片

Lin ZHANG
Ph.D Candidate,2017-

 

Lin Zhang received his B.E. in Mechanical Engineering from Southwest University in 2017, and then joined the Nanoscale and Optical Metrology group in September 2017 to pursue a doctoral degree. He focuses on ultrafast optical measurement.

BackToTop
刘世元照片

Mingsheng FANG
Ph.D Candidate,2017-

 

I am M.S.Fang, I was born in1995. I graduated form the Physics College of Huazhong University of Science and Technology in 2017. I joined in NOM research group in September 2017, and the research direction was the application of ellipsometer in topological insulators.

BackToTop
刘世元照片

Song ZHANG
Ph.D Candidate,2016-

 

Song Zhang received his B.E. in Mechanical Engineering from Huazhong University of Science and Technology in 2016, and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2016. He focuses on the Development and application of the six-channel Stokes polarizer.

BackToTop
刘世元照片

Xuenan ZHAO
Ph.D Candidate,2016-

 

Xuenan Zhao received her B.E. in Mechanical Design Manufacturing and Automation from Xiamen University in 2016. She started her graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2016, with research interest in applications of spectral ellipsometry on organic materials and solar cells.

BackToTop
刘世元照片

Cai WANG
Ph.D Candidate,2016-

 

Cai Wang received his B.E. in Mechanism design, manufacturing and automatization from University of Electronic Science and Technology of China in 2016, and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2016. He focuses on modeling for metrology in nanoscale structures and development in through focus Muller matrix microscopy.

BackToTop
刘世元照片

Zhengfeng GUO
Ph.D Candidate,2018-

 

Zhengfeng Guo, born in 1993, received his B.E. in Optoelectronic Materials and Devices from Nanjing Tech University in 2016, and in that year's September, he studied in Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology. With his reseach interest in Mueller matrix ellipsometry and its applications, he jioned Nanoscale and Optical Metrology Group to start his PhD career in September 2018.

BackToTop
刘世元照片

Ninglin LIU
Graduate student,2016-

 

Ninglin Liu, born in 1993, graduated from Chang'an University in June 2016 with a bachelor's degree in mechanical and electrical engineering. Joined the Nano Optical Measurement Research Group in September 2016. The research direction is the design and application of infrared ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Zhao MA
Graduate student,2016-

 

Zhao Ma, born in 1993, graduated from the Mechanical Automation Department of Wuhan University of Science and Technology in 2016 with a bachelor's degree in mechanical engineering and automation. In 2016, he entered the nano-optical measurement research group to pursue a master's degree. The main research direction is the development and application of high-speed dynamic Stokes ellipsometer.

BackToTop
刘世元照片

Simin ZHU
Graduate student,2016-

 

Simin Zhu, born in 1994, graduated from Huazhong University of Science and Technology in 2016 with a bachelor's degree in mechanical design and automation. Joined the Nano Optical Measurement Research Group in September 2016, and the research direction is ellipsometry application.

BackToTop
刘世元照片

Zhikang ZHOU
Graduate student,2017-

 

Zhikang Zhou received his B.E. degree in Mechanical Engineering from Jiangnan University in 2017. As a M.S. candidate in Nanoscale and Optical Metrology Group, his research focuses on the optical properties of organic materials based on Muller matrix ellipsometry under strain engineering.

BackToTop
刘世元照片

Junhong ZHOU
Graduate student,2017-

 

​Junhong Zhou,born in 1996, received his B.E. in Mechanical Design Manufacturing and Automation from nanjing university of science and technology in 2017. He joined the NOM research group in September, 2017. Currently, he is working on the vertical objective imaging muller matrix ellipsometer.

BackToTop
刘世元照片

Sheng SHENG
Graduate student,2017-

 

Sheng Sheng, born in 1995, graduated from School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology in June 2017, received a bachelor's degree in engineering. In September 2017 joined the Nanoscale Optical Metrology Group.

BackToTop
刘世元照片

Mingtian SHAO
Graduate student,2017-

 

Mingtian Shao, born in 1996, graduated from Huazhong Agricultural University in 2017 with a bachelor's degree in mechanical design and automation. In the same year, she was exempted from studying for a master's degree in mechanical engineering from Huazhong University of Science and Technology and joined the nano-optical measurement group

BackToTop
刘世元照片

Peng WEI
Graduate student,2017-

 

Peng Wei received his B.E. in Mechanical Design, Manufacturing and their Automation from Huazhong Agricultural University in 2017, and then started his postgraduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2017. He focuses on Stokes polarimeter based on liquid crystal variable retarder (LCVR)

BackToTop
刘世元照片

Kuangyi LI
Graduate student,2017-

 

Kuangyi Li received his B.E. in Mechanical Engineering from Hunan Normal University in June 2017,and then joined in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2017.He focuses on the overlay metrology based on Muller scatterometry.

BackToTop
刘世元照片

Tianci WU
Graduate student,2017-

 

Wu Tianci received Her B.E. in Mechanical from North China University of Water Resources and Electric Power in 2017, and then started her graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2017. She focuses on the intelligent analysis of optical ellipsometry data.

BackToTop
刘世元照片

​Wei CHEN
Graduate student,2017-

 

Wei Chen, born in 1995, graduated from Harbin Engineering University ,majored in mechanical design and manufacturing and automation in 2017, received a bachelor's degree in engineering. September 2017 in Huazhong University of Science and Technology,mechanical and electrical engineering for a master's degree, and joined the Nanoscale Optical Metro...

BackToTop
刘世元照片

Jinbao LIAO
Graduate student,2017-

 

Jinbao Liao , born in 1994. In 2017, he graduated from Sichuan University with a bachelor's degree in mechanical design, manufacturing and automation. He also studied in the nano-optical measurement research group in September 2017. His research direction is optical roll angle sensor based on Stokes .

BackToTop
刘世元照片

Lin HONG
Graduate student,2017-

 

Lin Hong received her B.E. in Mechanical Engineering and Automation from Wuhan University of technology in 2017, and then started her graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2017.

BackToTop
刘世元照片

YiFan WANG
Graduate student,2018-

 

YiFan Wang, born in 1996, graduated from Dalian University of Technology with a Bachelor of Engineering degree in Mechanical Design & Manufacturing and Their Automation(International Class). Join Nanoscale and Optical Metrology Group in 2018.

BackToTop
刘世元照片

Jinfeng ZHUANG
Graduate student,2018-

 

Jinfeng Zhuang, borned in 1996, graduate from Central South University in June 2018 with a bachelor's degree in engineering. In September of the same year, he join the Nanoscale&Optical Metrology(NOM) Group, mainly engaged in research on imaging ellipsometry.

BackToTop
刘世元照片

Wenqi GONG
Graduate student,2018-

 

Wenqi GONG, born in 1995, graduated from Central South University in 2018 with a bachelor's degree in mechanical design manufacture and automation. In 2018, entered the NOM Research Group to pursue a master's degree.

BackToTop
刘世元照片

Chengfeng LUO
Graduate student,2018-

 

Chengfeng Luo received his B.E. in Mechanical Engineering from Nanjing University of Aeronautics and Astronautics in 2018, and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018. He focuses on the application of Liquid Crystals in ellipsomete.

BackToTop
刘世元照片

Peng WANG
Graduate student,2018-

 

Peng Wang received his B.E. in Mechanical Engineering from Jilin University in 2018, and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018. He focuses on wafer defect inspection.

BackToTop
刘世元照片

Xianyi LIU
Graduate student,2018-

 

Xianyi LIU received his B.E. in Mechanical Engineering from Harbin Engineering University in 2018,and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018.He focuses on data analysis of ellipsometric measurement.

BackToTop
刘世元照片

Xiaorong XIA
Graduate student,2018-

 

Xiaorong Xia graduated from Hefei University of Technology in Mechanical Engineering in 2018, and then joined the Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018.

BackToTop
刘世元照片

Jiaojiao TIAN
Graduate student,2018-

 

Jiaojiao Tian.Born in 1997, she graduated from Northeastern University in June 2018 with a degree in mechanical engineering and automation. Joined the Nano Measurement Optical Research Group in September 2018.

BackToTop
刘世元照片

Jingyang SUN
Graduate student,2018-

 

Jingyang Sun received her B.E. in Mechanical Engineering from Ocean University of China in 2018, and then started her graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018.

BackToTop
刘世元照片

Huimin LI
Graduate student,2018-

 

Huimin Li, born in 1996, graduated from China Ocean University in June 2018 with a bachelor's degree in mechanical design and automation. Joined the Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018, mainly engaged in the research of ellipsometric data analysis and deep learning.

BackToTop
刘世元照片

Henglin GUO
Graduate student,2018-

 

Henglin Guo, born in 1996, graduated from China university of geosciences (Wuhan) in June 2018 with a bachelor's degree in engineering. He joined the nano optical measurement research group in September 2018. His research direction is the design of unpolarized beam splitter.

BackToTop
刘世元照片

Yao WANG
Graduate student,2018-

 

Yao Wang received his B.E. in Mechanical Design Manufacturing and Automation from China university of geosciences (wuhan) in 2018,and then started his graduate program in Nanoscale and Optical Metrology Group in September 2018,his main research is spectral confocal distance sensor.

BackToTop
刘世元照片

Shuo Liu
Graduate student,2019-

 

Shuo Liu, born in 1997, graduated from Ocean University of China in June 2019 with a bachelor's degree in mechanical design and manufacture and automation. Joined the Nanoscale and Optical Metrology Research Center in September 2019

BackToTop